Henkisyys

Tästä osiosta löydät tietoa ja kokemuksia erilaisista henkistä kasvua tukevista menetelmistä, kuten mindfulness, meditaatio, eri terapiasuuntaukset, perhekonstellaatio, hengitystekniikat, kehotyöskentely. Vaikka olemme yhtä, olemme silti yksilöitä, ja mikä toimii yhdelle, ei ehkä toimikaan toiselle. Riippuu myös tavoitteista, mikä menetelmä vie parhaiten eteenpäin. Itselle sopivimmat löytää vain kokeilemalla, mutta muiden kokemusten kuulemisestakin on usein hyötyä.

Tietoiseksi tulemisen prosessissa puhutaan paljon läsnäolosta. Pysähtyminen tähän hetkeen on se, mikä meille on usein vaikeaa, kun olemme tottuneet pyyhältämään elämässä eteenpäin kohti tavoitteita ja suorituksia. Joskus vauhti kiihtyy niin paljon, että elämä joutuu pysäyttämään meidät jollain karulla tavalla, sairastumisen tai onnettomuuden...