Mantrat maalausten ja musiikin lähteenä

01.05.2024

Kuvataiteilija ja lauluntekijä Petra Strengin luova prosessi 

Kohtaamiseni Petra Strengin ja mantrojen kanssa jatkuu. Ensin oli mantratyöpaja Joogafestareilla, sitten kirjoitin kirjallisuuskategoriaan esittelyn viime vuonna ilmestyneestä Mantra-kirjasta. Koska Petra on tehnyt mantroista myös taidetta, halusin haastatella häntä siitä, miten mantrat ja jooga yhdistyvät hänen elämässään ja työssään taiteen ja luovuuden kanssa. Syntyi kiinnostavaa pohdintaa taiteen ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta, ja sain myös tietää jotakin siitä, miten mantramaalaus lähtee liikkeelle. Jälkeenpäin testasin itsekin mantran maalaamista.

Mantra visuaalisena muotona

Petra on paitsi joogaopettaja (KRI) myös kuvataiteilija (TaM) ja laulaja-lauluntekijä Vayu Naam -yhtyeessä. Kundaliinijooga ja sen mukana mantrat ovat olleet osa hänen elämäänsä yli 20 vuotta. Kuvataiteen puolelta hänellä on pitkä koulutus ja siten vahva taiteilijaidentiteetti, musiikki taas on ollut enemmän harrastus. Joogan kautta alkanut mantrojen harjoittaminen toi hänen mieleensä melodioita, ja kerran ystävä ehdotti, että niitähän voisi äänittää. Siitä avautuikin kokonainen maailma ja kappaleita alkoi vyöryä mieleen. Yhdessä tuottajan kanssa he ovat nyt julkaisseet neljä upeaa mantrakappaletta.

Pitkään jooga ja taide olivat Petralle melko erillisiä elämänalueita. Jooga oli elämäntapa, taide ammatti. Ne kyllä tukivat toisiaan, mutta ainakaan ulospäin niillä ei näyttänyt olevan selvää yhteyttä.

Musiikin tekemisen kautta luova puoli yhdistyi henkiseen harjoitukseen. Silloin Petra alkoi miettiä, millainen olisi meditaation tai mantraamisen visuaalinen puoli. Hän ryhtyi ystävänsä kanssa maalaamaan niin, että he kuuntelivat yhtä ja samaa mantraa koko päivän ja maalasivat spontaanisti. Syntyneistä teoksista pidettiin näyttely Suomenlinnassa. Petra ja hänen ystävänsä halusivat myös katsojien saavan kokea suoran yhteyden mantran värähtelyyn, ja niin he tulivat näyttelytilaan laulamaan tuota samaa mantraa, jonka olivat maalanneet.

Mantra-kirjan kuvituksena olevat maalaukset on tehty myös tällä menetelmällä. Kirjassa ei kuitenkaan paljasteta, mitä mantraa mikäkin maalaus kuvastaa. Se oli Petralta tietoinen päätös: hän toivoo, että ihmiset voivat itse aistia kuvan energian. Hän ei halua ohjata taiteenkatsojan tulkintaa nimillä tai selityksillä. Tällöin jokainen on vapaa näkemään maalauksessa mitä haluaa, jolloin kokemus on puhtaampi.


Petra ohjaa kesäkuussa Kundaliinijoogafestivaalilla Maalaa mantra -työpajan, jossa tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata mantraa. Työpajassa toki nimetään, mitä mantraa maalataan. Mantra on osa luovaa työprosessia, eikä niinkään määritä valmista kuvaa. Maalatessa mantra on ehdotus, ei totuus. Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa maalata mantraa tai katsoa maalausta. Mantroja ei tarvitse tuntea, vaan kuvan tulee toimia sellaisella tasolla, johon ei liity tietämistä. Taiteella on kyky johdattaa ihmistä pois mielen tasolta.

Tällä hetkellä Petra on kiinnostunut yantroista ja mandaloista. Mandalat ovat symbolisia ympyräkuvioita, ikään kuin visuaalisia meditaatioita, jotka monille ovatkin tuttuja esimerkiksi mielentyyneyttä lisäävinä värityskuvina. Yantrat ovat länsimaissa tuntemattomampia geometrisia kuvioita, mantran visuaalisia muotoja. Niitä määrittää tiukka formaatti, kuten vaikkapa ikonimaalausta. Petrasta on kiehtovaa tutkia taiteessaan vaihtelevasti tiukkaa muotoa noudattavaa suuntausta ja vapaata luomista. Kuvan tekemisessä tiukka "juuri näin" -tyyli kiinnostaa häntä, kun taas musiikkia hän tekee vapaalla kädellä. Häntä ilahduttaa huomata, kuinka nämä eri luovuuden puolet ruokkivat toisiaan.

Monipuolinen luova työ ei kuormita

Petra kuulostaa elävän oikeaa luovan ja henkisen ihmisen unelmaa: hän tekee erilaisia taiteen ja joogan ympärille kietoutuvia töitä, jotka mahdollistavat sen, että hänelle jää omalle harjoitukselle ja luoville ideoille elintärkeää väljää aikaa. Päästäkseen tähän hänen oli päästettävä irti nuorena iskostuneesta ajatuksesta, että ammattitaiteilijan on keskityttävä vain siihen, mihin on saanut koulutuksen. Nykyään hän kokee juuri vaihtelun eri juttujen välillä tuovan elämään tasapainoa. Jonain päivänä, jos maalaaminen on tahmeaa, musiikinteko voi sujua hyvin, tai päinvastoin. Toisaalta, joskus tahmeudenkin kanssa pitää vain olla. Petra korostaa, ettei taiteentekeminen ole ruusuilla hyppelyä. Siinä on omat vaikeutensa, ja suurelta osin sekin on ihan tavallista työtä, arkista.

Kun ei tee mitään "hyödyllistä", jotakin uutta lähtee syntymään.  

Luova prosessi lähtee usein liikkeelle tyhjästä hetkestä, keskeltä kiireetöntä puuhailua. Se on sitä kuuluisaa haahuilua, jota kenties taiteilijoitten puolisoiden voi joskus olla vaikea ymmärtää. Kun ei tee mitään "hyödyllistä", jotakin uutta lähtee syntymään. Jos Petralle tällaisella hetkellä nousee melodia, hän ryhtyy äänittämään sitä talteen, tai jos kuva, hän lähtee luonnostelemaan. Se on kaikkein luovin hetki.

Tämän jälkeen alkaa luonnoksen työstäminen. Siinä on aivan eri energia kuin alun luovassa sykäyksessä. Luovuutta siinäkin on, mutta myös konkretiaa ja rutiinia. Se on systemaattista työntekoa, joka edellyttää suunnittelua. Tässä vaiheessa on myös siedettävä keskeneräisyyttä. Taiteilijana on hyväksyttävä, että kaikista ideoista ei kovasta työnteosta huolimatta tule valmista lopputulosta.

Lopuksi seuraa vielä vaihe, joka ei ole taiteilijuuden ydintä: sen miettiminen, miten valmis tuotos tuodaan ihmisille. Mihin taideteos tulee esille, tai miten musiikki julkaistaan - markkinointi, some, tiedotus, haastattelut, kaikki se. Petra naurahtaa miettiessään tuota toistuvaa prosessia, jossa tyhjästä yksinolon hetkestä kumpuava visio käy läpi kaikki vaiheet, jotka päättyvät siihen, että sitä esitellään somessa. Hyvän yksinäisyyden rauhasta kulkee taiteen tie ihmisten eteen.

"Kuva syntyy tyhjyydestä, musiikki hiljaisuudesta." - Petra Streng

Eri taiteenmuotojen tekeminen ja jooga yhdessä auttavat Petraa jaksamaan. Kun eri työt kytkeytyvät yhteen, ne eivät kuormita, vaan tuovat tasapainoa, jonka myötä elämästä tulee omannäköistä. Jooga tuo luovaan työhön mukanaan kehomieliyhteyden. Petran mukaan on selvä asia, että hyvinvoiva keho tukee luovuutta. Myyttinen taiteilijan tuska on vanhaa ajattelua. Kuinka kipujen keskellä voisikaan luovuus virrata?

Taide ei ole alisteinen hyvinvoinnille

Kysyn Petralta lempikysymykseni: miten taide mielestäsi tukee hyvinvointia. Vastaus lähtee painokkaasta toteamuksesta, että taide on itseisarvo.
- Kavahdan välillä sitä, että taide alistetaan hyvinvoinnille. On kiistatonta, että taiteessa on usein jopa terapeuttisia elementtejä, mutta en halua, että taide on alaotsikkona hyvinvoinnin alla, ikään kuin sitä tehtäisiin vain siksi, että se lisää hyvinvointia, Petra sanoo.
- Mutta joskus, kun maailman tilanne saa miettimään, onko ihmisyydessä mieltä, taiteen kohtaaminen palauttaa uskoni ihmisyyteen. Kun näen, kuinka huikeaa taidetta pystymme tuottamaan, tiedän, että meissä on muutakin kuin se raskas energia, mitä uutiset meille välittävät.

Taide ja henkisyys ovat ihmisyyden keskeisiä tekijöitä. Jooga ja taide merkitsevät kumpikin omalla tavallaan yhteyttä. Petra tuo esiin taiteen puhdistavan vaikutuksen, katharsiksen. Se on eri asia kuin "feel-good", hyvän olon tuottaminen tai positiivisuuden korostaminen. Katharttinen vaikutus lisää kyllä hyvinvointia, mutta se on ravistelevaa. Taiteessa saa olla teräviä kulmia. Lisäksi eri taiteenmuodot yhdistävät meitä itseemme eri tavoin: kirjat ja elokuvat voivat herätellä ja kasvattaa ymmärrystämme toisten kärsimystä kohtaan, kun taas vaikkapa keramiikkaa tehdessä voi upottaa kätensä omiin mielen solmuihin.

Mantra vahvistaa luottamusta luovaan voimaan

Luovuus on Petra Strengille merkinnyt aina runsautta, jotain mitä vain on, kuten ilmaa, jota hengittää. Sekä taide että mantrat ovat olleet hänen elämässään jo niin pitkään, ettei hän osaa sanoa, miten eläisi ja olisi ilman niitä. Kuitenkin hänen on helppo nähdä, miten mantrat tukevat luovuutta ja auttavat elämässä monin tavoin muutenkin. Niiden lahja on luottamus omaan, toisten ja maailmankaikkeuden luovaan voimaan, joka on jokaisen tavoitettavissa.
- On huikeaa nähdä tunneillani, miten ihmisten luovuus avautuu ja puhkeaa kukkaan, Petra sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen on tärkeää löytää oma juttunsa joogan ja meditaation parissa. Hän toivoo, että ihmiset löytäisivät mantraamisen ja sen monipuoliset lahjat.


Henkisen harjoituksen ja luovan tekemisen yhdistämisestä kiinnostuneena päätän kokeilla mantramaalausta haastattelun jälkeen itsekseni.

Mistä mantran maalaaminen siis lähtee liikkeelle? Petra kertoo käyttävänsä mantroja maalatessaan välineinä vaihtelevasti akryyli-, peite- tai vesivärejä. Muodolliset maalaustavat vaativat tarvikkeistoon lyijykyniä, harppia ja viivotinta. Kuvantekoon ryhtyminen lähtee ihan vain impulssista tai sitten suunnitelmallisesta harjoittelun halusta.

Valitsen kokeiluuni vapaan tyylin ja otan esiin isohkon vesiväripaperin. Kerään käden ulottuville erilaisia tarvikkeita vesiliukoisista pastelliliiduista peiteväreihin ja muutamaan akryylituubiin.

Mantra, jonka haluan maalata (paljastan nyt sen nimen tässä), on Ajai Alai. Tutustuin tähän mantraan kerran kurssilla, jossa sen avulla haluttiin lisätä kehon säteilevyyttä ja linjautua mahdollisuuksiin, näkyväksi tulemiseen ja menestykseen. Youtubesta löytyy useita kappaleita, joissa lauletaan tätä mantraa, esimerkiksi Sada Sat Kaur, Mirabai Ceiba ja Ajeet ovat sen levyttäneet. Valitsen maalaamiseen Guru Shabad Singh Khalsan version, joka kestää tunnin.

Sitten vain annetaan vapaasti tapahtua: keltainen peiteväri lähtee isolla siveltimellä seikkailemaan paperilla. Seuraavaksi muutama pastelliliitu tekee hentoisia kiemuroita märällä pinnalla, kunnes vuoron saa voimakas karmiininpunainen peiteväri. Voimaa tulee lisää oranssin pastelliliidun painalluksista. Annan veden levittää voimakkaita värejä haaleammiksi kohti reunoja. Mukaan tulee vihreää akryyliä ja ruskeaa liitua. Lopuksi valkoiset mustetipat täplittävät pinnan sieltä täältä. Mantralaulu on lähellä loppua, kun tunnen selvästi, että teos on valmis.

Tällaiselta näytti minulle tänään Ajai Alai -mantra. Hyräilin mantraa maalaamisen aikana hiljaa. Harjoitus tuntui kevyeltä ja helpolta - en yrittänyt mitään. Saman päivän iltana sain vielä yllättävän luovuuspuuskan ja maalasin vanhaan akryyliharjoitelmaan uuden raikkaan värisen kerroksen keskellä olohuoneen lattiaa lapsen X-Box -pelin aikana. Luovuuden kukintaa oli ilmassa.

Tiedän, tulen jatkossakin käyttämään mantroja ihan tarkoituksella maalaamisen taustana, yhteydenluojana, keskittymisen apuna ja inspiraationa.

Sat naam!


Lisätietoa:

Lue myös:
Värähtelevät sanat - Petra Strengin Mantra-kirja tuo ikiaikaisen viisauden keskelle kotitöitä
Inspiraatiota Joogafestareilla